ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ Бориспільського 

ЛІЦЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Ці Правила  поширюються на учнів Бориспільського ліцею «Перспектива»  і  розроблені  у відповідності до  Статуту ліцею та  Закону України  «Про освіту». 
 3. Учні  повинні дотримуватися Статуту ліцею, Правил внутрішнього розпорядку  та  Правил для учнів, затверджених  Радою ліцею.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕЇСТА

   2.1. Наполегливо оволодівати знаннями, навчальними вміннями і навичками.  

   2.2. Брати активну участь у суспільному житті ліцею, класу, в роботі Парламенту. Вміти поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу. 

   2.3. Берегти і примножувати народне добро. Бережливо ставитися до державного і суспільного майна.  

   2.4. Дотримуватися режиму дня. Правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свій і чужий час. 

   2.5.Систематично читати, займатися в гуртках, клубних об’єднаннях,  загартувати себе фізично.

   2.6. Дотримуватися санітарно – гігієнічних норм, чистоти та порядку в приміщенні та на її території.

   2.7. Поважати батьків і старших. Брати участь у домашніх справах, турбуватися про молодших та людей похилого віку.

   2.8. Бути дисциплінованими, скромними, ввічливими, вітатися з працівниками і відвідувачами гімназії,  з повагою ставитися один до одного. 

   2.9. Виконувати вимоги працівників ліцею, рішення Ради ліцею та Парламенту. 

   2.10. Дбати про честь і славу закладу. Дії, що ведуть до порушення Правил для учнів несумісні з званням ліцеїста.

   2.11. На заняття приходити у шкільній формі (одяг класичного крою, чорного кольору), завжди будь охайно одягненим.

   2.12. Знати і суворо дотримуватися правил дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді.

Заборонеяється:

  • перебувати в приміщенні  у верхньому одязі;
  • без поважних на те причин,  залишати приміщення ліцею під час навчального процесу (дозволом для виходу за межі ліцею є розпорядження директора, чергового адміністратора, класного керівника та наявність  медичної довідки)  
  • приносити  алкогольні та слабоалкогольні  напої, тютюнові вироби, токсичні та наркотичні речовини;  
  • куріння  на території ліцею та в  приміщенні;
  • приносити та використовувати  непотрібні для навчання предмети та речовини, які можуть спричинити вибухи та підпали (в тому числі петарди);
  • застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків між учнями, нецензурно виражатися, залякувати однолітків;
  • користуватися мобільними телефонами, пейджерами, електронними іграми під час навчального процесу ( користування можливе тільки під час перерви);
  • писати на стінах, партах, стільцях, ламати шкільне майно та обладнання;

За систематичне порушення Правил  до учнів можуть бути застосовані різні міри покарання аж до виключення з ліцею

 1. ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО УЧНІВ

   3.1. Учні  заохочуються за успіхи у навчанні, участь і перемогу в олімпіадах, конкурсах, турнірах, акціях, спортивних змаганнях, суспільно корисну діяльність.

  • нагородження Листом подяки;
  • Похвальним листом;
  • Похвальною грамотою;
  • медаллю;
  • представлення до нагородження стипендією міського голови;
  • оголошення подяки;
  • одноразова грошова винагорода. 

   3.3. За порушення Правил учні притягаються до дисциплінарної відповідальності.

  • зауваження;
  • догана;
  • зобов’язання відшкодування збитків;
  • зобов’язання публічного вибачення.

   3.5. В разі  нанесення матеріальних збитків учень повинен відшкодувати вартість пошкодженого майна за рахунок батьків або осіб, що їх заміняють. 

 1. ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

   4.1. Учні ліцею повинні відвідувати  навчальні заняття відповідно до розкладу  уроків, дотримуючись режиму дзвоників. 

   4.2. Поважною причиною відсутності учня на навчанні є:  

  • хвороба, факт якої підтверджується наявністю медичної довідки, завіреною печаткою лікаря:
  • офіційне лікарське направление в медичний заклад  для проходження там амбулаторного лікування, обстеження, диспансеризації, тощо   з відміткою регістратури;
  • повістка з  військомату про  проходження медкомісії;
  • письмове звернення   батьків до класного керівника, яке пояснює факт відсутності учня на уроках;

   4.3. Випускники під час проходження Державної підсумкової атестації повинні чітко дотримуватися графіка проведення консультацій. 

 1. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

   5.1.Учні після дзвоника повинні зайняти свої  робочі місця і завчасно приготувати все необхідне до уроку.

   5.2. Перед початком уроку учні вітаються з вчителем, а черговий подає список відсутніх учнів.

   5.3. Учням, які запізнилися на урок, дозволяється перебування на заняттях після отримання допуску  у  чергового адміністратора.

   5.4. На парті учня не повинно бути нічого зайвого, крім щоденника, зошитів, підручника. 

   5.5. Учні, які бажають відповідати або поставити запитання  вчителю повинні підняти руку.

   5.6. Після відповіді учень обов’язково повинен подати щоденник учителю для виставлення оцінки.

   5.7. Під час уроку, учень повинен слідкувати за своєю поставою, нахилом голови.

   5.8. Учню не дозволяється під час уроку шуміти, відволікатися самому та відволікати  своїх товаришів зайвими розмовами та іграми.

   5.9.  Домашнє завдання обов’язково записуєтся в щоденник.

   5.10. Після закінчення уроку, учні з дозволу вчителя можуть вийти з класу.

   5.11. Порушення на уроці фіксуються у щоденнику класу.

Учень має право, при з’ясуванні спірних питань, на відстоювання власної точки зору і своїх поглядів в коректній формі.

 1. СПОРТИВНІ ЗАНЯТТЯ

   6.1.  В роздягалку спортивного залу учні повинні з’явитися завчасно, для того щоб переодягнутися в спортивну форму та взуття.

   6.2. Без дозволу вчителя забороняється заходити до спортивного залу.

   6.3. Під час уроку учні повинні дотримуватися правил техніки безпеки.

   6.4. Учні, які за станом здоров’я  на можуть займатися фізичними вправами, обов’язково повинні бути присутніми  на уроці, спостерігати за процесом навчання та слухати пояснення учителя.

 1. Заключні положення

   7.1. Учням категорично забороняється під час перебування в ліцеї та на її території скоювати дії, небезпечні для життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

   7.2. Правилам   підпорядковуються всі учасники освітнього процессу ліцею на  час навчання та проведення всіх виховних міроприємств. 

   7.3. За порушення Правил для учнів, Статуту ліцеїста учні  притягуються до відповідальності згідно Правилам заохочення та покарання.

   7.4. Правила  щорічно доводяться до відома всіх учнів класними керівниками та класоводами.